Innhold

Finansiell informasjon

Informasjon om finansiell ytelse og strategisk retning

Om oss

Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 67 lokalbanker i Eika Alliansen og OBOS. Selskapet har som hovedformål å sikre eierbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale finansmarked.